Generative AI cho người mới bắt đầu (Khoá học miễn phí)

Bùi Thế Hiển
Admin November 23, 2023

  Chào mừng các bạn đến với PromptCombo, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một khoá học về Generative AI - Trí tuệ nhân tạo tạo sinh. Một khoá học từ cảm hứng của Microsoft: Generative AI for Beginners. Nhưng mình sẽ thay đổi cho phù hợp với người việt và một số thay đổi đáng kể. 

  Generative AI For Beginners

  Khoá học gồm 12 bài học dạy mọi thứ bạn cần biết để bắt đầu xây dựng các ứng dụng Generative AI. Mỗi bài học đề cập đến một khía cạnh chính của các nguyên tắc Generative AI và phát triển ứng dụng. Trong suốt khóa học này, bạn sẽ xây dựng công ty khởi nghiệp AI sáng tạo của riêng mình để bạn có thể hiểu những gì cần thiết để khởi động ý tưởng của mình. 

  Bài 1:  Giới thiệu về Generative AI và LLMs

  Bài 2: Khám phá và so sánh khác nhau của các LLMs

  Bài 3: Sử dụng Generative AI một cách có trách nhiệm

  Bài 4: Hiểu các nguyên tắc cơ bản về Prompt Engineering 

  Bài 5: Sáng tạo Prompt nâng cao

  Bài 6: Xây dựng ứng dụng tạo văn bản: Text generation

  Bài 7: Xây dựng ứng dụng Chat

  Bài 8: Xây dựng ứng dụng tìm kiếm

  Bài 9: Xây dựng ứng dụng tạo ảnh: Image generation

  Bài 10: Xây dựng ứng dụng AI low code

  Bài 11: Tích hợp các ứng dụng bên ngoài với Function Calling

  Bài 12: Thiết kế UX cho ứng dụng AI

  Mình xong bài viết nào sẽ cập nhật link vào bài đó trong bài viết này nhé. Mời các bạn chú ý đón xem