Tạo ảnh bằng DALL-E miễn phí bất kỳ lúc nào

Bùi Thế Hiển
Admin November 02, 2023

Bing Image Creator

Như các bạn đã biết, hiện Bing đang cung cấp một công cụ tạo ảnh bằng AI miễn phí sử dụng mô hình DALL-E 3 của OpenAI, nhưng sẽ bị giới hạn. Mỗi lần chạy 1 prompt sẽ bị trừ đi 1 điểm hoặc  2 điểm (thường là 1)  như vậy chỉ dùng được tối đa 15 lần tạo ảnh, sau đó có thể việc tạo ảnh sẽ rất lâu, tùy tình hình server, tiếp nữa là bị vô hiệu hóa nút tạo ảnh. Việc vô hiệu hóa này thường kéo dài từ chiều hôm trước cho đến tận gần trưa hôm sau, cho dù bạn vẫn còn đủ 15 điểm. Vậy làm thế nào để có thể tạo ảnh miễn phí bất kỳ lúc nào? Sau đây PromptCombo sẽ hướng dẫn các bạn.

Cách tạo ảnh miễn phí

Để dùng được DALL-E miễn phí, bất cứ lúc nào hãy vào Bing chọn vào phần CHAT, nên thêm cụm từ "create an image of" vào trước mô tả nội dung bức hình của bạn. Điều này giúp Bing hiểu là bạn đang muốn tạo ảnh chứ không phải tìm hiểu thông tin, tất nhiên một số mô tả không cần cụm từ trên nó vẫn đủ :thông minh" để hiểu rằng bạn đang muốn tạo 1 tấm ảnh, nhưng để nhanh thì hãy bổ xung cum từ trên. Tạo hình ở phần CHAT này thì cho dù nút tạo hình (Create) bị vô hiệu hóa bạn vẫn dùng  hoàn toàn bình thường.

Một số chế độ của Bing AI

  • More Creative - Thêm Sáng tạo: Hình ảnh tạo ra có thể khác với những gì bạn nghĩ
  • More Balanced - Thêm Cân bằng: Hình ảnh tạo ra cân bằng giữa sự sáng tạo và nội dung lời nhắc (yêu cầu) của bạn
  • More Precise - Thêm Chính xác: Hình ảnh tạo ra tập trung theo lời nhắc (yêu cầu) của bạn nhất

Như vậy cùng 1 lời nhắc chúng ta có thể tạo ra những hình ảnh rất khác biệt. Tạo hình ở phần CHAT này gần như luôn tạo ra 4 hình.
Chú ý: Đôi khi bạn nhận được thông báo đại loại server đang mệt đơn giản là bạn f5 (refresh) lại web Bing rồi làm lại là thành công nhé

Dưới đây là một số kết quả của prompt trên PromptCombo

Create an image of "Child in the style of shige's visual aesthetic style, portraits with soft lighting, dark teal and light yellow, rim light, pop inspo, miwa komatsu"